ระบบสืบค้นอีเมล
คำแนะนำการใช้งาน
1. ค้นหาตามชื่อหรือนามสกุลที่เป็นภาษาไทย(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. ค้นหาตามชื่อภาษาอังกฤษ(ยกเว้นนามสกุล)
3. คลิกค้นหาโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ เพื่อดูรายชื่อทั้งหมดงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท. โทร.22200